Skład Komisji

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku w ramach jej kompetencji mieści się sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu, Biura oraz  innych jednostek organizacyjnych Związku. Do jej podstawowych zadań należy również opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Marek Tchórzka – Przewodniczący, wójt gminy Drawsko
  2. Elżbieta Sieg – Zastępca Przewodniczącego, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  3. Marek Madej - Członek, burmistrz miasta i gminy Wysoka
Data utworzenia: 2013-02-16 01:44:30  |   Odwiedzin: 1181  |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 10:28:51  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Matusiak Agnieszka 2015-03-26 10:28:51 aktualna 2
Matusiak Agnieszka 2013-02-16 01:44:30 utworzenie 1