Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku w ramach jej kompetencji mieści się sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu, Biura oraz  innych jednostek organizacyjnych Związku. Do jej podstawowych zadań należy również opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Marek Tchórzka, wójt gminy Drawsko – Przewodniczący
  2. Elżbieta Sieg, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile – Zastępca Przewodniczącego
  3. Marek Madej, burmistrz miasta i gminy Wysoka
Data utworzenia: 2015-03-06 13:23:45  |   Odwiedzin: 1101  |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-24 15:41:20  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Admin Administrator 2015-03-24 15:41:20 aktualna 1