Instrukcja BIP

Podstawa prawna zamieszczanych informacji

  

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

W górnej części strony zamieszczony jest baner, po kliknięciu w który zostaniemy przeniesieni do strony głównej BIP PRGOK. Niezależnie, w jakiej części BIP PRGOK się znajdujemy, kliknięcie w górny baner przeniesie nas na stronę główną BIP PRGOK.

Z prawej strony górnego bloku znajdują się: link do serwisu internetowego PRGOK oraz link do mapy strony. W środkowej części zamieszczony został moduł wyszukujący, który po wpisaniu frazy umożliwi nam odnalezienie wszystkich stron z daną informacją w portalu BIP PRGOK.

górne menu PRGOK

W głównym menu strony znajdują się zakładki tematyczne. Po wejściu głębiej w strukturę BIP PRGOK, menu prawe może wyglądać inaczej – zależy to od podstron, które posiada dana strona.

Menu na stronie głównej:

menu strona główna

Menu na podstronach:

Menu podstrona

W menu pomocniczym (zielona linia) umieszczone zostały:

  • link do strony z informacją o polityce prywatności,
  • link do strony, na której znajdują się informacje o redakcji Biuletynu Informacji Publicznej Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
  • link instrukcji korzystania z podmiotowej strony BIP PRGOK,
  • link do wykazu stron, które mogą być pomocne dla użytkowników

Zielona linia

 

W dolnej części każdej ze stron umieszczona została uproszczona mapa strony, ułatwiająca nawigację w serwisie. Zawiera ona informację o głównych działach BIP PRGOK i ich podstronach.

dolna część strony - mapa serwisu

 

W środkowej części strony zawarte są wybrane przez użytkownika informacje. Na górze środkowej części strony znajduje się menu pokrokowe, czyli informacja o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik.

widok strony

 

Na każdej ze stron umieszczona jest stopka zawierająca:

1) datę stworzenia informacji – automatycznie generowana data pierwszej zmiany wprowadzonej na danej stronie

2) statystykę odwiedzin danej strony – dane generowane automatycznie informujące o liczbie odsłon danej strony.

3) imię i nazwisko twórcy informacji  - dane osoby, która jest autorem opublikowanej informacji. Pozycja ta nie pojawia się, jeśli nie zostaje ręcznie wprowadzona przez redaktora merytorycznego np. w przypadku kiedy twórcą informacji i redaktorem merytorycznym jest ta sama osoba.

4) datę ostatniej modyfikacji  - automatycznie generowana data ostatniej zmiany wprowadzonej na danej stronie

5) rejestr zmian dokonanych na stronie -  zawieraja  informacje na temat wszystkich zmian dokonanych na danej stronie,. W szczególności dotyczy to daty dokonania poszczególnej zmiany, typu zmiany , danych redaktora zatwierdzającego zmianę oraz numeru wersji strony. Rejestr pozwala użytkownikowi prześledzić wszystkie zmiany w wersji strony, które zostały wprowadzone podczas kolejnych edycji.

Stopka

 

Informacje o Związku

W zakładce Schemat organizacyjny przedstawiony został schemat komórek organizacyjnych Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz z informacją o podziale pracy kierownictwa PRGOK. W tej części Biuletynu Informacji Publicznej znajdziesz także informacje o członkach związku, statut związku oraz dane teleadresowe związku.

 

Organy Związku

W zakładkach Zgromadzenie, Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna zamieszczone są informacje o członkach organów związku oraz ustanowione przez te organy uchwały.

 

Budżet Związku

W dziale Sprawozdania finansowe znajdują się sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych.

 

Dla potencjalnych oferentów

 

Osoby zainteresowane zamówieniami publicznymi organizowanymi przez Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zapraszamy do zakładki Zamówienia publiczne. Prezentowane są tu ogłaszane przez PRGOK przetargi oraz informacje o wyborze oferty.

 

Dla poszukujących pracy

W zakładce Nabór na stanowiska znajdziesz zarówno aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, jak i wyniki naborów w zakończonych już postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie posiada format załączników. Są to:

  • .pdf - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony);
  • .doc - dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony);
  • .xls - dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony);
  • .rtf – Rich Text Format. Format ten pozwala zaprezentować informacje tekstowe, zachowując jednolity wygląd tekstu niezależnie od używanego systemu operacyjnego.
Data utworzenia: 2015-03-24 15:48:33  |   Odwiedzin: 2047  |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-30 15:24:28  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Admin Administrator 2015-03-30 15:24:28 aktualna 4
Admin Administrator 2015-03-30 15:23:07 edycja 3
Admin Administrator 2015-03-30 15:19:56 edycja 2
Admin Administrator 2015-03-24 15:48:33 utworzenie 1