Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego

Podmioty uzyskujące wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla obszaru działania Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" mają prawo dokonywać odbioru odpadów komunalnych na terenie całego Związku Międzygminnego "PRGOK"

 

Rejestr działalności regulowanej PRGOK

Data utworzenia: 2017-11-06 09:01:30  |   Odwiedzin:   |   Autor: Matusiak Andrzej
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-14 07:43:44  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Borkowska Jolanta 2018-09-14 07:43:44 aktualna 7
Borkowska Jolanta 2020-04-22 10:39:19 edycja 6
Borkowska Jolanta 2018-09-14 07:43:44 edycja 5
Borkowska Jolanta 2017-11-06 09:36:11 edycja 4
Borkowska Jolanta 2017-11-06 09:12:22 edycja 3
Borkowska Jolanta 2017-11-06 09:08:14 edycja 2
Borkowska Jolanta 2017-11-06 09:01:30 utworzenie 1