Osiągnięte poziomy recyclingu i odzysku

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Natomiast według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach kwartalnych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

GMINA

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA [%]

rok 2017

rok 2018

Białośliwie

95,5

44,0

Czarnków

120,2

96,7

Drawsko

106,7

0,8

Jastrowie

0,8

0,0

Kaczory

109,2

65,0

Krajenka

10,6

12,1

Krzyż Wielkopolski

42,4

38,9

Miasteczko Krajeńskie

83,7

27,7

Okonek

10,9

7,4

Piła

34,6

27,8

Ujście

47,5

53,2

Wieleń

68,5

55,8

Wyrzysk

28,7

15,4

Wysoka

21,4

20,5

ZWIĄZEK

38,27

29,18

 

GMINA

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

rok 2017

rok 2018

Białośliwie

23,26

24,16

Czarnków

14,14

13,70

Drawsko

15,17

19,70

Jastrowie

20,63

38,51

Kaczory

26,90

29,20

Krajenka

23,05

27,98

Krzyż Wielkopolski

106,82

23,22

Miasteczko Krajeńskie

24,92

26,96

Okonek

30,06

29,41

Piła

26,74

38,23

Ujście

29,29

29,80

Wieleń

11,57

17,34

Wyrzysk

12,54

18,27

Wysoka

16,64

20,43

ZWIĄZEK

26,78

31,39

 

GMINA

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

rok 2017

rok 2018

Białośliwie

88,99

84,15

Czarnków

100,00

65,65

Drawsko

100,00

85,07

Jastrowie

100,00

26,29

Kaczory

100,00

89,01

Krajenka

100,00

100,00

Krzyż Wielkopolski

100,00

93,07

Miasteczko Krajeńskie

100,00

0,00

Okonek

100,00

35,05

Piła

90,52

68,97

Ujście

100,00

59,79

Wieleń

100,00

94,47

Wyrzysk

100,00

23,91

Wysoka

100,00

38,42

ZWIĄZEK

91,35

64,45


1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
29,18 % -  wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2018 roku – poniżej 40%);
Osiągnięte poziomy za 2018 rok

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 31,39% -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2018 roku – powyżej 30 %);
3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  64,45%  -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2018 roku – powyżej 50 %).  

 

Osiągnięte poziomy za 2017 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 38,72 % -  wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2017 roku – poniżej 45%);

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 26,78 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2017 roku – powyżej 20 %);

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  91,35 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2017 roku – powyżej 45 %).  

 

Osiągnięte poziomy za 2016 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 14,16 % -  wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2016 roku – poniżej 45%);

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 18,497 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2016 roku – powyżej 18 %);

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  95,85 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2016 roku – powyżej 42 %).  

 

Osiągnięte poziomy za 2015 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 12,57 % -  wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2015 roku – poniżej 50%);

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 19,06 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2015 roku – powyżej 16 %);

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 99,56 % -  wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2015 roku – powyżej 40 %).

  

Osiągnięte poziomy za 2014 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 37,85 % -  wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2014 roku – poniżej 50%);

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 11,07% - wymagany poziom nie został osiągnięty (wymagany poziom w 2014 roku – powyżej 14 %);

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 98,56% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2014 roku – powyżej 38 %).  

 

Osiągnięte poziomy za 2013 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 54,14% - wymagany poziom nie został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2013 roku – poniżej 50%);

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 13,02% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2013 roku – powyżej 12 %);

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 95,39% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2013 roku – powyżej 36 %).

Data utworzenia: 2015-03-06 14:15:08  |   Odwiedzin:   |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 09:29:38  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Borkowska Jolanta 2018-04-05 09:29:38 aktualna 21
Borkowska Jolanta 2020-01-30 11:33:19 edycja 20
Borkowska Jolanta 2020-01-30 11:29:18 edycja 19
Borkowska Jolanta 2020-01-30 11:18:25 edycja 18
Borkowska Jolanta 2020-01-30 10:09:22 edycja 17
Borkowska Jolanta 2020-01-30 10:02:14 edycja 16
Borkowska Jolanta 2019-12-06 22:30:02 edycja 15
Borkowska Jolanta 2019-04-16 08:45:51 edycja 14
Borkowska Jolanta 2018-04-05 09:31:08 edycja 13
Borkowska Jolanta 2018-04-05 09:29:38 edycja 12
Borkowska Jolanta 2018-04-05 09:26:38 edycja 11
Borkowska Jolanta 2018-04-05 09:23:16 edycja 10
Borkowska Jolanta 2017-04-28 08:59:49 edycja 9
Borkowska Jolanta 2017-04-28 08:57:33 edycja 8
Borkowska Jolanta 2017-04-28 08:56:42 edycja 7
Borkowska Jolanta 2017-04-28 08:49:49 edycja 6
Borkowska Jolanta 2015-04-01 10:42:48 edycja 5
Borkowska Jolanta 2015-04-01 09:28:58 edycja 4
Borkowska Jolanta 2015-03-26 10:57:51 edycja 3
Borkowska Jolanta 2015-03-26 10:56:58 edycja 2
Borkowska Jolanta 2015-03-06 14:15:08 utworzenie 1