Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych są to miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Stawnica k/Złotowa.

2. Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Składowisko Odpadów w Kłodzie, Kłoda, 64-930 Szydłowo.

3. Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – GWDA Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

Data utworzenia: 2014-11-25 10:01:41  |   Odwiedzin:   |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-24 15:45:39  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Admin Administrator 2015-03-24 15:45:39 aktualna 7
Admin Administrator 2018-09-14 07:42:53 edycja 6
Admin Administrator 2017-07-25 10:59:25 edycja 5
Admin Administrator 2017-07-25 10:58:15 edycja 4
Admin Administrator 2015-03-26 10:46:01 edycja 3
Admin Administrator 2015-03-26 10:46:01 edycja 2
Admin Administrator 2014-11-25 10:01:41 utworzenie 1