Biuletyn Informacji Publicznej PRGOK
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "PRGOK"

Uchwała Nr XXXVI/137/2023  

Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

z dnia 29 maja 2023 rok

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

Na podstawie art. 73a oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)  i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/128/2022 Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

 

1)    § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:   

 

" 1. Uchwala się planowaną ogółem kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami   Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 53.291.259,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie 53.291.259,57 zł,

2)    dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

 

    2.Uchwala się planowaną ogółem kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami  Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 51.717.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie 51.417.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2)    wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

 

2)    § 4 otrzymuje brzmienie:    

 

„Uchwala się kwotę rozchodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości 1.574.225,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Uchwała nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "PRGOK"
w sprawie zmiany planu finansowego
Rozmiar 5.71M
Format .pdf

  • Odpowiedzialny za treść
  • Data utworzenia2023-05-30
  • Opublikował w BIPDorota Bonzel
  • Data opublikowania2023-05-30 08:53:10
  • Ostatnio zaktualizowałDorota Bonzel
  • Data ostatniej aktualizacji2023-08-29 14:50:49
  • Liczba wyświetleń67
  • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.