Biuletyn Informacji Publicznej PRGOK
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/136/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Uchwała Nr XXXVI/136/2023  

Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

z dnia 29 maja 2023 rok   

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 1634 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIII/127/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia  2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2023-2026, zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/131/2023
z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr XXXV/132/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

 

1)      dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2)      dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Uchwała nr XXXVI/136/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ZM "PRGOK" na lata 2023-2026
Rozmiar 17.62M
Format .pdf

  • Odpowiedzialny za treść
  • Data utworzenia2023-05-30
  • Opublikował w BIPDorota Bonzel
  • Data opublikowania2023-05-30 08:48:57
  • Ostatnio zaktualizowałDorota Bonzel
  • Data ostatniej aktualizacji2023-08-29 14:51:11
  • Liczba wyświetleń64
  • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.