Rejestr zbiorów danych osobowych PRGOK

Rejestr zbiorów danych osobowych

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi informuje, 

że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki

Odpadami Komunalnymi” w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, NIP 764-266-39-06, 

REGON 302306805

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym          

 w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, przysługuje

zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych prawo do

kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym  

w art.32-35 tej ustawy.

 

Zgodnie z art.36a ust.2 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile udostępnia 

 „Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych”. 


Dokumenty do pobrania:

Data utworzenia: 2016-04-21 12:26:38  |   Odwiedzin: 1621  |   Autor: Matusiak Andrzej
Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-21 12:48:46  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:48:46 aktualna 6
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:48:46 edycja 5
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:48:46 edycja 4
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:35:59 edycja 3
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:31:39 edycja 2
Matusiak Andrzej 2016-04-21 12:26:38 utworzenie 1