XX POSIEDZENIE ZGROMADZENIA 02.02.2018

PROJEKT

Porządek obrad
XX Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
które odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku, godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej nr 100, budynek Inwest-Park Sp. z o. o.
64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, (parter, wejście do budynku od strony Hotelu GWDA)


1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie kworum oraz ważności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Związku.
6. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
7. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2018 rok.
8. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Brunon Wolski


Dokumenty do pobrania:

Data utworzenia: 2018-02-02 09:30:01  |   Odwiedzin: 212  |   Autor: Borkowska Jolanta
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-02 09:30:01  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Borkowska Jolanta 2018-02-02 09:30:01 aktualna 1